IPSC-MILSIM

IPSC-MILSIM és la idea de joc on s’ha d’aconseguir acabar el recorregut de tir donant-li a totes les dianes i resolent tots els obstacles mentals que es trobi en el menor temps possible.

El jugador s’enfrenta al temps i a la capacitat de control mental sota presió.

Qui acabi el circuit en el menor temps obté la millor puntuació.

La normativa NO segueix estrictament la establerta per a IPSC. Enfoquem el joc en base a MILSIM d’entrenament reals.
-Acció en Solitari
-Acció en Parella
-Acció en Equip

Munició per carregador: limitada. Número màx de carregadors: infinits.
Potències: standard a Catalunya. (350fps).